CSR

Positiivisen lisäarvon tuottaminen

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We take responsibility for our surroundings

At LEMAN, we care about running our business in a proper and responsible way. We are aware that our industry has an impact on our surroundings. Therefore, we incorporate measures into our strategies that reduce our impact on the environment and our surroundings.

We care that our entire business is run with propriety and compliance with all laws and regulations.

We ensure this by committing employees and suppliers to comply with our Code of Conduct. Thus, we know that our high standards of business behavior and integrity are being met. Our CSR strategy is based on the UN's global goals. We are aware of our general behavior from a CSR perspective, but specifically we have prioritized:

  • Decent work and economic growth (UN Global Goal 8)
  • Climate action (UN Global Goal 13)

LEMAN RELAY

LEMAN-hyväntekeväisyysohjelma

  • Uusi aloite tehty vuonna 2018
  • Työntekijämme osallistuvat tapahtumiin
  • Paikallinen aloite, jota johtavat lähettiläämme, jokaisessa maassa
  • LEMAN Relay on tapahtumia läpi vuoden ja ympäri maailman

Jokainen LEMAN-maa valvoo, että tietty rahasumma on käytettävä työntekijät osallistavaan hyväntekeväisyystarkoitukseen.
Tanskassa olemme tähän mennessä päättäneet käyttää rahaa Stafet for Livet (Välitystä Elämälle) -kisaan, jossa kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen.

Haluamme vaikuttaa myönteisesti ympäristöömme. Tämän takia olemme päättäneet tehdä uuden aloitteen, jossa kaikki työntekijämme ovat aktiivisessa osassa.
Olemme mielissämme nähdessämme, että jokainen organisaatiomme jäsen on osallistunut projektiin ja odotamme innolla pääsevämme kertomaan teille enemmän LEMAN Relaysta.

YRITYKSEN YHTEISKUNTAVASTUU

Yhtiömme tavoitteena on edistää positiivisen lisäarvon tuottamista.
Siksi olemme ottaneet käyttöön yhteiskuntavastuukäytännöt seuraavilla osa-alueilla: ympäristö, terveys ja turvallisuus sekä työsuhde ja etiikka.

Tämä koskee kaikkia liiketoimintayksiköitämme maailmanlaajuisesti, ja käytännöt pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman laajalti myös yhteistyökumppaniemme keskuudessa.

Terveys ja Turvallisuus (työympäristö):

Yhtiömme tulee luoda mahdollisimman turvallinen työympäristö työntekijöillemme, sekä minimoida työstä aiheutuvat onnettomuudet ja sairaudet asianmukaisten toimenpiteiden ja prosessien avulla. Meidän tulee myös suojella työntekijöitämme kemiallisilta, biologisilta ja fyysisiltä riskeiltä työpaikoilla

Etiikka:

Yhtiömme tulee noudattaa kaikkia kansainvälisiä sekä kansallisia lakeja ja määräyksiä, ja vastustamme korruptiota, mukaan lukien kiristystä ja lahjontaa, sen kaikissa muodoissa. 

Ympäristö:

Tavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta hyödyntämällä energialähteitä mahdollisimman tehokkaasti. Pyrimme kiinnittämään huomiota ympäristöseikkoihin kaikessa päätöksenteossamme. 

 

Työsuhde:

Yhtiömme tulee kohdella kaikkia työntekijöitä arvokkuudella ja kunnioittavasti, sekä noudattaa aina kansallista voimassa olevaa ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. 

Kaikki sopimukset koskien työaikaa, lomaa ja palkkaa tulee laatia noudattaen sen maan lainsäädäntöä, jossa työntekijä on palkattuna. Pyrimme myös minimoimaan työhön liittyviä vaaroja, ja varmistamaan, että jokainen työntekijä on koulutettu suoriutumaan työtehtävästään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Siksi alle 15-vuotiaan henkilön palkkaaminen on kielletty LEMANilla sekä yhteistyöverkostossamme. 

Iän, uskonnon, kansallisuuden, rodun, sukupuolen, seksuaalisen suuntautuneisuuden, vamman, raskauden tai poliittisen vakaumuksen vuoksi tapahtuva työntekijän syrjintä on yhtiössämme kielletty. 

KYSY LISÄÄ