YMPÄRISTÖKÄYTÄNTÖ

Tavoitteenamme on vähentää aktiivisesti kuljetuksesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Tämän tavoitteen pohjalta LEMAN on ottanut käyttöön seuraavat ympäristöperiaatteet:

Puhtaampaa teknologiaa käyttävien ajoneuvojen käyttö ja oikean kuljetusmuodon valitseminen

Resurssien tehokkaan käytön varmistaminen parempien lastaustekniikoiden ja optimaalisen reittisuunnittelun ansiosta (mahdollisimman vähän ajokilometrejä)

Tietotekniikan käyttäminen kuljetusvirran tehostamiseksi

Aktiivinen yhteistyö viranomaisten kanssa ympäristökysymyksiin liittyen

Ympäristöyhteistyö suurten rahtiasiakkaiden ja ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa, jossa keskitytään konkreettisiin kuljetuksiin ja rutiinitoimenpiteisiin

Avoin keskustelu työntekijöiden ja muun yhteiskunnan kanssa alaamme liittyvistä ympäristövaikutuksista

Työntekijöiden motivointi liittyen sisäisten ja ulkoisten ympäristönsuojeluun liittyvien sääntöjen ja ohjeistusten noudattamiseen

Tavarantoimittajien rohkaiseminen liittyen tuotteiden ja toiminnan ympäristöystävällisyyden varmistamiseen

KYSY LISÄÄ